Main menu

Tahame sellist Kuressaaret: kesklinn kultuurile ja jalakäijaile!

Fri, 10/26/2012 - 15:04 -- admin

Kuu aega tagasi küsis meie linnavalitsus Kuressaare Sõnumites, millist Kuressaaret me tahame, ja kirjeldas uue, 2014–2020 (2030) arengukava eesmärke, paludes linnakodanikel oma arvamus öelda. Kirjutises oli linna arengut käsitletud teemade kaupa, millest osa puudutab väiksemaid elanike rühmi, kuid üks kindlasti kõiki – linnaruum.

Linnaruumi teema kajastus mitmes teemagrupis: hariduse ja kultuuri töögrupp soovis, et Kuressaare oleks Eestis hinnatud ning rahvusvaheliselt tuntud kui omanäoline kultuuri-, tervise- ja turismilinn; majanduse töögrupp lisas, et me ei peaks reklaamima end ainult puhkusekohana, vaid ka piirkonnana, kus on kena elada; linnakeskkonna töögrupp lubas lahendada linnaruumiga seotud probleeme, sh ligipääsetavus.

Valu taga peidus olev ilu

Thu, 08/16/2012 - 15:22 -- admin

Artikkel ilmus 19. juuli 2012 Kuressaare Sõnumites

Sel kevadel Eesti Kunstiakadeemia arhitektuurse restaureerimise ja konserveerimise täiendkursusel kaitstud lõputöö „Puitelamu, Garnisoni tn 15“ on koostatud silmas pidades nii Kuressaares kui ka Eestis üldiselt teravalt päevakorras olevat kolemajade temaatikat. Koostatud lõputöö võiks olla kinnistu praegustele või uutele omanikele lähteks suure, kuid väga olulise sisuga taastamis- ja restaureerimistööde teostamisel.

Võimalikult kokkuvõtvalt püüan anda edasi lõputöö sisu ning omapoolsed tekkinud mõttearendused ja tulevikusuunad seoses Garnisoni tn 15 hoonete ja kinnistuga.

  

Uut Kuressaare lahe kaldale

Thu, 06/21/2012 - 11:02 -- admin

Linnavalitsus algatas 19. juuni istungil detailplaneeringu, millega kavandatakse Kuressaare lahe kaldal oleva maariba kasutuselevõttu linnastaadioni tribüünipoolses küljes. Ehkki Staadioni 9 kinnistu moodustati Kuressaare Linnavolikogu 27.01.2011 otsusega nr 2 kehtestatud Väike-Roomassaare poolsaare detailplaneeringuga, täpsustatakse algatatud planeeringus ehitusõigus, muudetakse merepiiri ja tehakse supelranna muuli likvideerimise ettepanek veevahetuse soodustamiseks.

Linn korraldab Facebooki oksjoni ettevõtete suunaviitadele vanalinnas

Thu, 04/26/2012 - 14:39 -- admin

Sellest suvest pakub Kuressaare Linnavalitsus võimalust ettevõtte suunaviida paigaldamiseks sarnastel põhimõtetel vanalinnas levinud infoviidapostidele. Võimalus on loodud tulles vastu ettevõtjate soovidele reklaamida põhilistest liikumisteedest eemal asuvaid teenuseid linnamiljöösse sobivalt.

Oksjon toimub mai teisel nädalal. Täiendav info 7. mail.

Linnavalitsus viib läbi liiklusmärgipõhiste suunaviitade inventuuri

Thu, 04/26/2012 - 14:00 -- admin

Reklaamiseaduse kohase välireklaami kõrval on Kuressaare linnas seni laialt levinud liiklusmärgi 636 e. ettevõtte suunaviida ning teeninduskoha märgi kasutamine. Reklaamiseaduse kohaselt liiklusmärke ei maksustata. Ühe põhjusena on just see asjaolu tinginud olukorra, kus kord paigaldatud suunaviidad ja märgid aastateks tähelepanuta jäävad.

Selline saab olema Kuressaare staadion.

Wed, 04/18/2012 - 08:16 -- admin

Kadarik Tüür Arhitektid OÜ riputas oma koduleheküljele staadioni tribüünihoone värsked visualisatsioonid. Projekteerimine on faasis, kus linnavalitsusele esitatud eelprojekt on siuliselt heaks kiidetud ja hetkel vormistatakse põhiprojekti. Võib kokku võtta, et just selline, nagu visualisatsioonidel, hakkab tribüünihoone välja  nägema.

Visualisatsioonid leiad siit !

Peremaja ideekonkurss - hange on tühistatud !

Tue, 03/20/2012 - 11:31 -- admin

KURESSAARE LASTEKODU KOLME (3) PEREMAJA IDEEKONKURSS eesmärgiga sõlmida konkursi võitjaga teenuste hankeleping on tühistatud.

Võistluse korraldaja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutab välja uue hanke samadel tingimustel lähipäevil ja hankedokumendid avaldatakse uuesti Eesti Arhitektide Liidu koduleheküljel.

Investorteeninduse võimalikkusest Saaremaal

Thu, 03/15/2012 - 08:14 -- admin

On õige hetk avada pisut ühe programmi tagamaid, milles Saaremaalt osales neli omavalitsust ja SA Saaremaa arenduskeskus. Hetk on sobilik, kuna mõned nädalad tagasi anti maakondlikule arenduskeskusele, Kuressaare linnale, Kaarma, Kärla ja Orissaare vallale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis üle tunnistused investorteeninduse programmi eduka läbimise kohta.

Pages